Όροι Χρήσης

Attention: open in a new window. Print

  1. Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε ενήλικα άτομα τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Οι ανήλικοι και όσοι δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα δεν θα πρέπει να κάνουν χρήση των πληροφοριών που προβάλουμε και οι ενήλικες θα πρέπει να προστατεύσουν τους ανηλίκους. Η ΕΣΑμεΑ δεν ευθύνεται για χρήση του οδηγού από χρήστες που δεν έχουν τις παραπάνω ιδιότητες.
  2. Η  ΕΣΑμεΑ δεν εμπλέκεται στην πραγματική συναλλαγή μεταξύ των προβαλλομένων υποδομών και επισκεπτών.
  3. Η  ΕΣΑμεΑ δεν εμπλέκεται και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη στις παρεχόμενες υπηρεσίες των προβαλλομένων σημείων.
  4. Όλες οι πληροφορίες, που περιέχονται στον Οδηγό, αφορούν μόνο στο χρόνο που πραγματοποιήθηκε η αυτοψία (Απρίλιος έως Σεπτέμβριος 2008). Είναι δυνατόν μετά την παραπάνω περίοδο κάποιες από τις πληροφορίες να έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με τις καταγεγραμμένες, για διάφορους λόγους (π.χ. μεταγενέστερη ανακαίνιση χώρων, αλλαγή ιδιοκτησίας κ.λπ.). Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η άμεση επικοινωνία του χρήστη/τριας με τους πιθανούς συναλλασσομένους.
  5. Η ευθύνη επαλήθευσης των στοιχείων και της ταυτότητας των συναλλασσομένων καθώς και της νομιμότητα των επιχειρήσεων ή των φορέων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον/στην χρήστη/τρια, για το λόγο είναι απαραίτητη η άμεση επικοινωνία του χρήστη/τριας με τους πιθανούς συναλλασσομένους.
  6. Το περιεχόμενο του εντύπου προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί των βάσεων δεδομένων ενσωματώνουν σήματα και ενδεχομένως τυγχάνουν προστασίας και βάσει άλλων διατάξεων του δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε σχετικό δικαίωμα παραμένει στην κυριότητα της ΕΣΑμεΑ και σε καμία περίπτωση δεν μεταβιβάζεται ή παραχωρείται έστω κατά χρήση προς οποιονδήποτε. Η αντιγραφή, τροποποίηση αποθήκευση ή προβολή του περιεχομένου του βιβλίου ή μέρους αυτού απαγορεύονται χωρίς την άδεια της ΕΣΑμεΑ.
  7. Το έντυπό προβάλει διάφορους δικτυακούς τόπους τρίτων. Η ΕΣΑμεΑ δεν μπορεί να ελέγξει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενό τους και δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται οτιδήποτε σχετικά με αυτούς. Η συμπερίληψή τους στο έντυπο δεν συνιστά προτροπή για τη χρήση τους ή εγγύηση για την ποιότητα ή την καταλληλότητά τους. Κάθε διασύνδεση σε δικτυακούς τόπους τρίτων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)

Λογότυπο της ΕΣΑμεΑ  Λογότυπο Κοινωνική Ένταξη ΑμεΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινονικής Αλληλεγγύης   Λογότυπο Επιχειρισιακού Προγράμματος ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2008

Η Ιστοσελίδα έχει υλοποιηθεί με βάση διεθνή πρότυπα:

XHTML 1.0 valid | CSS valid | Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Κεντρικά Γραφεία: Ελ. Βενιζέλου 236, 16341, Ηλιούπολη, Αθήνα. Τηλ:Φαξ: +30 210 9949837