Βοήθεια

Attention: open in a new window. Print

Εκφώνηση αρχείου ήχου

Ο παρών Οδηγός συντάχθηκε με στόχο την παροχή ενημέρωσης, τόσο στα άτομα με αναπηρία όσο και γενικότερα στα εμποδιζόμενα άτομα (ηλικιωμένους, οικογένειες με παιδιά σε καρότσι κ.λπ.), σχετικά με τις επιλογές ψυχαγωγίας που μπορούν να έχουν στην καθημερινότητα, καθώς και στον ελεύθερο τους χρόνο. Οι πληροφορίες που περιέχονται συλλέχθηκαν με αυτοψίες επί τόπου, σε συνεργασία με εκπροσώπους Φορέων του τοπικού αναπηρικού κινήματος και τοπικών δημοσίων υπηρεσιών.

Με γνώση της ποικιλομορφίας των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, αλλά και με την πεποίθηση ότι κανείς δε γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία από αυτά τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, κατά τη σύνταξη του Οδηγού αποφασίστηκε να ακολουθηθεί η μέθοδος της κωδικοποιημένης παράθεσης των αποτελεσμάτων των αυτοψιών, με αναφορά αριθμητικών δεδομένων μόνο όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο, έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να διαθέτει μεν στοιχεία που θα του επιτρέψουν να αποφασίσει ο ίδιος αν οι υποδομές είναι ή όχι κατάλληλες για τη δική του προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς όμως να επιβαρύνεται ιδιαίτερα και το μέγεθος του Οδηγού, καθιστώντας τον δύσχρηστο. Παράλληλα αποφασίστηκε να παρατεθούν γενικότερες  πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες που ενδεχομένως να φανούν χρήσιμες στο χρήστη του Οδηγού, όπως πληροφορίες αναφορικά με δομές υγείας, τοπικούς Φορείς του αναπηρικού κινήματος, κ.λπ. με στόχο την ενδυνάμωση του αισθήματος ασφαλείας του ατόμου με αναπηρία που ταξιδεύει. Γνωρίζοντας τέλος την ιδιαίτερη σημασία αλλά και τη δυσκολία εξεύρεσης χώρων υγιεινής κατάλληλων για άτομα σε αμαξίδιο, όπου εντοπίστηκαν παρόμοιοι χώροι αυτοί επισημαίνονται με ειδική σήμανση στο κείμενο, ανάλογα με το επίπεδο των παρεχόμενων διευκολύνσεων.

Είναι γνωστή η δυσκολία εξεύρεσης υποδομών στη χώρα μας, που να ικανοποιούν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία - ιδιαίτερα στην ελληνική Περιφέρεια- όπως γνωστή είναι και η συνήθεια της ελληνικής Πολιτείας να συνοψίζει όλες τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρία στα άτομα με κινητική αναπηρία και μάλιστα στα άτομα σε αμαξίδιο, θεωρώντας ότι αυτά μόνο έχουν δυσκολίες πρόσβασης. Το αποτέλεσμα των παραπάνω επιλογών δε μπορούσε παρά να είναι εμφανές και στον Οδηγό αυτό: οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται αφορούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία στα άτομα με κινητική αναπηρία και ιδιαίτερα στα άτομα σε αμαξίδιο, για τον απλό λόγο ότι – πλην ελαχίστων περιπτώσεων, που αναφέρονται ρητά στον Οδηγό- δε διαπιστώθηκαν κατά τις αυτοψίες ειδικές διευκολύνσεις για τις υπόλοιπες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία (π.χ. άτομα με προβλήματα όρασης ή/και ακοής, άτομα με προβλήματα νοητικά, γνωστικά, επικοινωνίας κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι όλες οι πληροφορίες, που περιέχονται στον Οδηγό, αφορούν μόνο στο χρόνο που πραγματοποιήθηκε η αυτοψία (Απρίλιος έως Σεπτέμβριος 2008). Είναι δυνατόν μετά την παραπάνω περίοδο κάποιες από τις πληροφορίες να έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με τις καταγεγραμμένες για διάφορους λόγους (π.χ. μεταγενέστερη ανακαίνιση χώρων, αλλαγή ιδιοκτησίας κ.λπ.). Αν για οποιοδήποτε λόγο διαπιστώσετε αλλαγή των υποδομών, μπορείτε να επικοινωνείτε με τo τηλέφωνο της ΕΣΑμεΑ (τηλ. 210-9949837) για να ενημερώσουμε τον δικτυακό μας τόπο.

Οι αυτοψίες, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος έργου, είχαν ως σημείο αναφοράς τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για Άτομα με Αναπηρία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (βλ. www.minenv.gr). Έτσι, για την οικονομία του χώρου και την παράθεση κατά το δυνατόν περισσότερης πληροφόρησης, όταν π.χ. σε ένα ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο δε γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες (π.χ. πλάτος πόρτας, ύπαρξη χειρολαβών στο WC κ.λπ.) εννοείται ότι αυτές είναι σύμφωνες με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (πλάτος πόρτας 90 εκ, κ.λπ.).

Με την ίδια λογική όταν σε ένα χώρο δε γίνεται συγκεκριμένη αναφορά για την ύπαρξη κάποιου προβλήματος, αυτό σημαίνει απλά ότι -με βάση τις παραπάνω Οδηγίες Σχεδιασμού- θεωρήθηκε πως δε θα αντιμετωπίσετε δυσκολία. Ακόμη και ο χαρακτηρισμός κάποιου χώρου ως προσβάσιμου βασίστηκε στη λογική ότι ο χώρος αυτός είναι σύμφωνος με τις Οδηγίες.

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  • Όταν στα κείμενα δεν αναφέρεται ρητά η ύπαρξη ειδικά διαμορφωμένου WC σημαίνει ότι δεν υπάρχει.
  • Μεγάλο μέρος των ειδικά διαμορφωμένων WC έχουν συμβατική και όχι εργονομική λεκάνη.
  • Όπου εντοπίστηκε εργονομικός εξοπλισμός ειδών υγιεινής αυτό επισημαίνεται.
  • Όταν αναφέρεται ότι δεν ήταν δυνατή η αυτοψία σε ένα χώρο, αυτό σημαίνει ότι για κάποιο ανυπέρβλητο λόγο δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος της προσβασιμότητας αυτού. Αν όμως υπήρξαν σοβαρές ενδείξεις για πιθανή προσβασιμότητά του, αυτό αναφέρεται και κάθε φορά επισημαίνεται ώστε να γνωρίζει το άτομο με αναπηρία ότι αν τους επισκεφτεί θα αναλάβει το σχετικό ρίσκο.

 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

  • Ειδικά διαμορφωμένο WC: WC που προορίζεται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και ιδιαίτερα ατόμων σε αμαξίδιο.
  • Ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο: Δωμάτιο που προορίζεται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και ιδιαίτερα ατόμων σε αμαξίδιο.
  • Ειδικές θέσεις στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία: ειδικές θέσεις που φέρουν κατάλληλη σήμανση και προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.
  • Προσβάσιμος χώρος: Χώρος προσβάσιμος σε άτομο σε αμαξίδιο. Όπου υπάρχουν προβλέψεις για άτομα με προβλήματα όρασης ή/και ακοής αναφέρονται ρητά.
  • Προσβάσιμη πισίνα: Όταν αναφέρεται ότι μια πισίνα ενός ξενοδοχείου είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ατόμου σε αμαξίδιο στους γύρω χώρους. Δεν εννοείται ότι υπάρχει πρόβλεψη για τη μεταφορά ατόμου σε αμαξίδιο ή εν γένει με κινητική αναπηρία στο νερό. Όπου εντοπίστηκε τέτοια πρόβλεψη, αυτό επισημαίνεται.
  • Λευκό ΤΑΞΙ: ΤΑΞΙ προσβάσιμο σε άτομα σε αμαξίδιο που διαχειρίζεται ο τοπικός Σύλλογος Παραπληγικών.

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

Σήμα: Ειδικά διαμορφωμένο WC που διασφαλίζει πλήρη προσβασιμότητα και σε άτομα σε αμαξίδιο.Ειδικά διαμορφωμένο WC που διασφαλίζει πλήρη προσβασιμότητα και σε άτομα σε αμαξίδιο.
Σήμα: Ειδικά διαμορφωμένο WC με ελλιπή εξοπλισμό ή ατέλειες ή δυσκολίες πρόσβασης εξωτερικά.Ειδικά διαμορφωμένο WC με ελλιπή εξοπλισμό ή ατέλειες ή δυσκολίες πρόσβασης εξωτερικά.
Σήμα: Ειδικά διαμορφωμένο WC που όμως δεν κατέστη δυνατόν να ελεγχθεί.Ειδικά διαμορφωμένο WC που όμως δεν κατέστη δυνατόν να ελεγχθεί ή που τελεί υπό κατασκευή. Το σήμα αυτό χρησιμοποιείται επίσης στην περίπτωση που ένα συμβατικό WC εκτιμήθηκε ότι πιθανόν να μπορεί να εξυπηρετήσει άτομα με αναπηρία.
Σήμα: Εξυπηρετήσεις για τυφλά άτομα και εν γένει άτομα με προβλήματα όρασης.Εξυπηρετήσεις για τυφλά άτομα και εν γένει άτομα με προβλήματα όρασης.
Σήμα: Εξυπηρετήσεις για τυφλά άτομα και εν γένει άτομα με προβλήματα όρασης.Εξυπηρετήσεις για κωφά άτομα και εν γένει άτομα με προβλήματα ακοής.


ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)

Λογότυπο της ΕΣΑμεΑ  Λογότυπο Κοινωνική Ένταξη ΑμεΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινονικής Αλληλεγγύης   Λογότυπο Επιχειρισιακού Προγράμματος ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2008

Η Ιστοσελίδα έχει υλοποιηθεί με βάση διεθνή πρότυπα:

XHTML 1.0 valid | CSS valid | Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Κεντρικά Γραφεία: Ελ. Βενιζέλου 236, 16341, Ηλιούπολη, Αθήνα. Τηλ:Φαξ: +30 210 9949837